Polisen får för lite pengar

Länspolismästare Per Fryksén tillbakavisar kritiken från Länspolisstyrelsen ordförande, socialdemokraten Laila Bjurling med anledning av polisens stora budgetunderskott. Bara i år har polisen ett underskott på 30 miljoner kronor. Laila Bjurling menar polisen måste lära sig att "rätta mun efter matsäcken. Per Fryksén å sin sida hävdar att polisen inte har något val eftersom tilldelningen av pengar för liten.
Underskottet beror delvis på nio miljoner i ökade kostnader för gränskontroll och säkerhet vid Skavsta flygplats och på sex miljoner i ökade avsättningar till pensioner. Resten av underskottet kommer från den vanliga verksamheten. Per Fryksén menar att marginalerna för polisen i dag är så små att en mordutredning som kräver mycket personal bidrar till att skapa underskottet i budgeten. Händelser som Per Fryksén menar inte går att förutse och därmed inte går att arbeta in i budgeten i förhand. Laila Bjurling å sin sida menar att budget måste hållas och kan inte begripa varför just polisen skulle ha så svårt att hålla i sina pengar när andra verksamheter i samhället klarar sina budgetåtaganden.