Missnöje hos Blekingetrafiken

Blekinge trafiken överväger att överklaga Banverkets beslut att inte ge något bidrag till inköp av nya tåg. Totalt hade Blekingetrafiken ansökt om 130 miljoner kronor, men efter som man redan köpt tågen blev det inte en krona i bidrag.
Blekingetrafikens ordförande Jens Åberg ifrågasätter beslutet, som kom för en månad sedan och menar att alla som sökt bidrag inte behandlats lika. Eftersom Kronobergstrafiken fått bidrag för ett tåg man köpt tidigare känns det hela lite underligt. Men Hur stora chanser man har med ett eventuellt överklagande kan Jens Åberg inte säga.