Färre studenter söker socialbidrag på sommaren

Allt färre studenter inom Växjö kommun söker socialbidrag.
2001 fick 92 studenter socialbidrag och hittills i år har den siffran nästan halverats. Och det är universitetsstundenterna som står för den största minskningen. 41 procent av studenterna med socialbidrag 2001 gick på universitetet. Förra året hade siffran sjunkit till 17 procent. En av orsakerna tros vara förändringar inom A-kassan och socialbidragssystemet. Förändringar som innebär att de studenter som vill ha socialbidrag, måste göra en motprestation. Motprestationen innebär en så kallad sommarpraktik som består av fyra veckors arbete på någon ideell organisation, som till exempel Röda Korset, för 200 kronor om dagen. Heidi Törn, som jobbar på kommunens arbetsmarknadsenhet för ungdomar, tror att det här har inneburit att fler studenter söker vanliga jobb, eftersom många tycker att ersättningen för sommarpraktiken är för låg. - Det här innebär att de som verkligen har det besvärligt, till exempel långtidsarbetslösa och invandrare, får en större chans att ta del av sommarpraktiken, säger Heidi Törn.