Anser att staten bör betala för brandflyget

Länets räddningschefer anser att skogsägarna ska vara med och betala skogsbrandflyget.
Men skogsägaren Örjan Wassvall i Renålandet håller inte med. Han kan möjligen tänka sig att betala en liten del av kostnaden. - Huvudkostnaden för skogsbrandflyget bör staten stå för, säger skogsägaren Örjan Wassvall i Renålandet till Radio Jämtland.