Få oljeutsläpp leder till åtal

Bara sex av de 228 olagliga oljeutsläpp som konstaterades under 2002 kunde leda till någon form av rättlig påföljd. Detta trots att svenska myndigheter sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar intensivt för att komma åt den olagliga dumpningen av olja i Östersjön.
– Om man tittar på det totala antalet utsläpp som kustbevakningen noterar i Östersjön varje år så är det ju ingen särskilt positiv siffra. Men den är positiv på det sättet att om man går något år tillbaka i tiden så hade vi inte ens det, säger Barbro Jönsson, chefsåklagare vid miljöbrottsenheten i Stockholm. Rengör tankar till havs Trots att det är olagligt och trots att fartygen i Östersjön erbjuds att lämna sitt oljespill i hamnarna utan extra avgifter fortsätter många fartyg att rengöra sina oljetankar till havs, eller att pumpa ut oljeblandat barlastvatten. Det finns uppskattningar på att upp till 10 000 ton olja släpps ut i Östersjön på det sättet per år. Utsläppen blir ofta oupptäckta. Kustbevakningen har ett plan i luften i stort sett hela tiden. Ändå räknar man med att bara upptäcka hälften eller en tredjedel av alla utsläpp. Svårt binda vid brott Även när man upptäcker ett utsläpp så är det väldigt svårt att binda någon vid brottet. – Fartyg kan i stort sett röra sig helt anonymt i Östersjön. De behöver inte någonstans tala om vem de är eller var de är på väg. – Om det inte är så att vi har klara bevis för att de har varit inblandade i ett utsläpp har vi inte heller särskilt stora möjligheter att kräva den informationen av dem, säger Barbro Jönsson. Under förra året konstaterade Kustbevakningen 228 utsläpp. I 92 två fall inleddes förundersökningen men bara sex fall ledde det till någon form av rättslig påföljd. I samtliga fall har det handlat om böter. Många hinder Dels handlar det om att den svenska organisationen för att bekämpa den här typen av brott fortfarande är under uppbyggnad, dels om att lagstiftningen regleras av internationella konventioner. – Den här lagstiftningen avviker från vanlig svensk straffrättlagstiftning eftersom den är så bunden till vad Havsrättskonventionen. –Det har då inneburit att när ärenden har kommit upp och man har försökt gör någonting så har det funnits en mängd olika hinder på vägen. Åklagaren har inte kunnat, polisen har inte kunnat, kustbevakningen. Får knappt förhöra – Till exempel om det skett utsläpp i vår ekonomiska zon så krävs det väldigt specifika omständigheter för att vi ska få lov att ens till exempel hålla ett förhör med de som finns ombord på fartyget - om det är ett utländskt fartyg ska jag säga, säger Barbro Jönsson. Barbro Jönsson menar att det krävs en omförhandling av havsrättskonventionen för att man ska komma till rätta med problemet med olaglig oljedumpning. – Vad jag skulle önska det är att man kunde gå in och omförhandla Havsrättskonventionen så att den i mycket större utsträckning tog hänsyn till miljöfrågorna och inte som i dag att den primärt tar hänsyn till sjöfarten, chefsåklagare vid miljöbrottsenheten i Stockholm.
Lena Pettersson