Flyktingar får inte rätt vård

Asylsökande flyktingar får inte den vård de är berättigade till. Det menar Socialstyrelsen. Landstingen får årligen en viss summa pengar från staten för varje asylsökande flykting, pengar som ska gå till kostnaden för vård. Men Bo Jordin på Socialstyrelsen är tveksam till att pengarna används på rätt sätt.
– Vi ser ju att det som staten betalar för inte blir gjort. Då undrar man naturligtvis vad det beror på, säger Bo Jordin, primärvårdsråd på Socialstyrelsen. Varje år får landstingen en viss summa pengar för att täcka de kostnader det innebär att vårda asylsökande flyktingar. Landstingen får betalt Dessutom får landstingen betalt för att genomföra hälsokontroller av flyktingar. Men detta görs inte i någon större utsträckning. Förra året var det bara 37 procent av de asylsökande som genomgick hälsokontroll. Detta är ett stort bekymmer och det är dessutom en allvarlig hälsorisk anser Karl Ekdahl, biträdande statsepidemiolog vid Statens smittskyddsinstitut. – Det här är ett problem sett ur smittskyddshänseende. Det är viktigt för alla inblandade parter att de infektioner som vi försöker bekämpa i landet att vi kan fånga upp dem så fort som möjligt. Kan inte tvinga Landstingen kan i princip inte tvinga någon att genomgå en hälsokontroll, bara erbjuda. Det är därför så få kontroller genomförs hävdar man från landstingshåll. Men detta håller inte Bo Jordin på Socialstyrelsen med om. – Min bedömning är att de allra flesta asylsökande får ett sådant här erbjudande och skulle acceptera det och med glädje bli undersökta. Att så få asylsökande flyktingar genomgår hälsokontroller kan tyda på att de också missar annan vård som de är berättigade till att få menar Socialstyrelsen. – Följden kan bli att hälsotillståndet hos individerna inte blir åtgärdade. Det är där som jag tror det kan finnas en förbättringspotential.
David Svanberg