gävle

Nedläggningsbeslut överklagas

Mats Ivarsson, folkpartistisk ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Gävle, överklagar nu till Länsrätten det beslut som togs i nämnden den nionde januari om att lägga ner Källöskolan i stadsdelen Bomhus. Orsaken är att han anser att vänsterpartisten Albert Gibbs har fört nämnden bakom ljuset när han vägrade rösta på grund av jäv - trots att han tidigare både i media och i skolorna hade sagt att han skulle rösta för att skolorna skulle räddas.

Förutom att lägga ner Källöskolan ska högstadiet på Källmursskolan läggas ner enligt beslutet som nu har överklagats.

Albert Gibbs säger till Radio Gävleborg att han länge under de förberedande förhandlingarna var orolig för att han var jävig eftersom hans fru jobbade på en av de tre nedläggingshotade skolorna.

När så beslutet skulle tas i nämnden åberopade han jäv - för att vara på den säkra sidan - trots att han visste att hans fru inte skulle bli av med jobbet om skolan lades ner.