VETANDETS VÄRLD, TIS 17 FEBRUARI

Bilden av den asiatiske mannen

– Han är töntig, omanlig och ingen man tar på allvar. Han ler ofta, tittar ner och bugar.
Så beskriver asienforskaren Tobias Hübinette hur den östasiatiske mannen framställs i Sverige, idag. Han menar att det medan det under första hälften av 1900-talet var människor från det kolonialiserade Afrika som man i väst hade behov av att förminska, så kommer hotet idag snarare från Asien.

– Väst håller på att förlora den ekonomiska makten i världen, tilll förmån för länder som Kina och Japan. Därför gör man allt för att förminska den asiatiske mannen, göra honom ofarlig och klen, på samma sätt som man tidigare fördummade afrikanen, säger Tobias Hübinette.

Siri Ambjörnsson
vet@sr.se