Asylsökande utan vård

Asylsökande flyktingar får inte den vård dom är berättigade till, enligt Socialstyrelsen, trots att landstingen varje år får en viss summa pengar från staten som ska gå till vård av alla asylsökande.
Dessutom får landstingen betalt för att genomföra hälsokontroller av flyktingar, men förra året var det bara drygt en tredjedel som genomgick hälsokontroll. Smitskyddsinstitutet ser det som en allvarlig hälsorisk, inte bara för flyktingarna, utan också ur smittskydds-synpunkt. - Det är viktigt att vi upptäcker de infektioner som vi vill bekämpa i det här landet så tidigt som möjligt, säger Karl Ekdahl, biträdande statsepedemiolog vid Statens Smittskyddsinstitut till Ekot.