Rovdjursinventering i länet

Nu ska Naturvårdsverket inventera vilka rovdjur som finns i Kronobergs län.
I norra Sverige inventeras varje år exempelvis lo, björn och varg. Och nu anser Naturvårdsverket att man även måste räkna de södra länens rovdjur. I Kronobergs län finns idag bara lodjur, men det kan även bli aktuellt att titta efter varg. Om lodjursstammen ökat, måste jägarna få EU att upphäva sitt förbud mot lodjursjakt i länet. Annars riskerar lovdjuren att ta död på rådjur och att förstöra böndernas marker. Det säger Johan Kjellsson som är ordförande i Jägarförbundet i Kronoberg.