Anställningsstopp inom kommunen

Gotlands kommun har nyligen infört ett anställningsstopp som ska gälla under 2009, på grund av minskade skatteintäkter.

Gun Tidestav, som är personaldirektör i Gotlands kommun, säger att det är viktigt att tänka efter inför varje rekrytering

I första hand ska den personal som finns inom kommunen tas till vara, så att organisationen inte tappar kompetens.

Trots anställningsstoppet annonserar kommunen efter ny arbetskraft

– Det kan aldrig bli ett hundraprocentigt stopp, man måste fylla på också, säger Gun Tidestav.