Båtägare skattekollas

(I sommar gör Riksskatteverket, RSV, en särskild skattekontroll av båtägare. RSV har begärt uppgifter från flera försäkringsbolag om alla som under förra året försäkrat båtar värda 100.000 kronor eller mer.
Försäkringsbolagen ville från början inte lämna ut uppgifterna men nu har Länsrätten i två domar slagit fast att RSV har rätt till informationen, som ska jämföras med båtägarnas inkomster. Syftet med kontrollen är alltså att avslöja personer som haft svarta inkomster. Och det är framför allt svarta pengar som RSV letar efter i sina kontroller. Tidigare har man kontrollerat ägare till exklusiva bilar och personer som köpt aktier för stora summor.