Vägdöden stort problem i Västsverige

Medan dödsolyckorna i trafiken sjunker på de flesta håll i landet ökar dom på dom västsvenska vägarna.
I Göteborgsregionen, Bohuslän och Dalsland har dödsolyckorna ökat med 50 procent eller totalt 15 stycken hittills i år. Värst drabbad är den av turister och långtradare hårt trafikerade E6:an mellan Göteborg och Oslo. Där pågår visserligen en utbyggnad av hela sträckan till Norge men finansieringen är långt ifrån klar. Ett tidigare regeringslöfte om att E6:an ska vara motorväg om fyra år verkar inte kunna hållas.