USA

Kongressen antog nya regler för bonusar

Den amerikanska kongressen har antagit ännu hårdare regler för hur mycket pengar chefer för företag som får stöd av staten under krisen kan få i bonus.

Reglerna finns med i det stimulanspaketet och är mer långtgående än de som president Obama tidigare föreslagit.

Enligt de nya reglerna får ett företag som redan har tagit emot statliga nödlån eller gör det i framtiden nu betala högst en tredjedel av en chefs totala årsinkomst i bonus och bestämmelserna gäller de 25 högsta betalda personerna i varje företag.

Vita huset tycker att de nya reglerna går för långt och ska försöka ändra dem igen.