Familj fick vakt mot fosterson

I flera veckor hade en familj i Stockholm en väktare i hemmet dygnet runt för att familjen var rädd för sin fosterson.
Beslutet fattades av socialtjänsten i Skärholmen, och det kostade Skärholmens stadsdelsnämnd nära en halv miljon kronor. Annabella Kraft, som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen i Skärholmen, säger till ekot att den ovanliga åtgärden var motiverad eftersom det var bättre för pojken att vistas i ett familjehem än på institution. Pojken finns inte längre kvar i det aktuella familjehemmet.