Funktionshindrade ofta ensamma på sommaren

RSMH Kamratringen vill att de gotländska politikerna intresserar sig mer för hur de psykiskt funktionshindrade har det på Gotland.
Föreningen vill också att kommunen satsar mer på de funktionshindrade som ofta blir ensamma på sommaren då många sociala verksamheter upphör. I höst arrangerar RSMH en utbildningsdag för politiker och tjänstemän inom kommunen. Då väntas bland annat en debatt om psykiatrins mål på Gotland, de långa väntetiderna till psyket och bristen på läkare.