Valstadskolan måste ta fler salmonellaprover

Lantbruksskolan Valstadskolan i Gamleby tvingas göra salmonellaprover även på skolans nötbesättning Valstadskolan är en av de tre gårdar i länet som har smittats av salmonellafodret från Lantmännen i Norrköping, men smittan har egentligen bara drabbat skolans svinbesättning.
Men eftersom det har förekommit att personer rört sig mellan svinstallet och nötstallet kommer prover även att tas på skolans kalvar. Besked väntas i slutet av veckan.