Föräldrautbildning för syrianer

I Södertälje startas i höst en föräldrautbildnng för syrianska föräldrar. Tanken är att hjälpa föräldrarna förstå det svenska samhället och hur föräldraskapet kan fungera här.
Utbildningen ordnas av Folkhögskoleföreningen Edessa. Ordföranden Denho Özmen menar att de syrianska föräldrarna vet för lite om den svenska skolan. Han säger till Radio Stockholm att de syrianska föräldrarna har svårt att engagera sig i nåt de inte förstår, och att det kan vara en av förklaringarna till att andra generationens invandrare ofta går ut skolan med svaga betyg.