Klartecken för vattnet i Östernärke på tisdag

Tidigast tisdag eftermiddag kommer tekniska kontoret att ge klartecken till de som bor i Odebnsbacken, Stora Mellösa, Hampetorp och Asker att dricka vattnet från vattnetornet i Odensbacken utan att koka det först. De två senaste proven som tagits på vattnet visar visserligen att det inte längre finns några bakterier i vattnet men det krävs tre prov i rad utan anmärkning för att vattnet ska godkännas. Ett tredje prov har tagits i dag och laboratoriesvaren från det provet kommer i morron. Om även det provet visar att det inte finns några bakterier kommer restriktionerna kring vattnet i Östernärke att tas bort tisdag eftermidag.