Fler bönder vill skydda sig mot salmonella

Salmonella-epidemin, som främst drabbat grisar, har nu gjort att allt fler lantbrukare med nötdjur blivit medvetna om riskerna med salmonella.
Salmonellaprogrammet, som är frivilligt och finns för både nötdjur och grisar, startade i slutet av förra året. Nu visar det sig att fler lantbrukare har anslutit sig till programmet för nötdjur än vad man räknat med. - Många ju oroliga. Man ser hur lätt man kan drabbas trots att man har bra rutiner och årgärder på den egna gården, säger Jan Danielsson, veterinär och ansvarig för salmonellaprogrammet på branschorganisationen "Svensk Mjölk". Just nu är 635 besättningar med nötdjur anslutna, och det är mer än de 500 branchorganisationen Svensk Mjölk hade räknat med. Om man är med i programmet ökar ersättningarna från staten om man skulle få salmonella på gården från 50 till 70 procent. I gengäld finns det ett antal olika åtgärder man måste vidta. Det gäller bland annat rutiner för inköp av djur, rutiner för besökare, förbättrade rutiner för hygien, och en årlig rengöring av stall och foderutrymmen. - Egentligen är det inte den ekonomiska ersättningen som är den viktigaste. Det viktigaste är att man genom de här olika förebyggande åtgärderna minskar risken att få in smittan, säger Jan Danielsson.