Fler lantbrukare vill förbättra salmonellaskyddet

Salmonellaepidemin i Östergötland, som främst drabbat grisar, har gjort att allt fler lantbrukare med nötdjur blivit medvetna om riskerna. Fler lantbrukare än väntat ha anslutit sig till det nya salmonellaprogrammet för att skydda sina gårdar. - Många är oroliga och ser hur lätt de kan drabbas, säger Jan Danielsson, ansvarig för programmet på Svensk Mjölk.
Salmonellaprogrammet är frivilligt, och finns för både grisar och nötdjur sedan slutet av förra året. Programmet går ut på att lantbrukaren inför speciella rutiner för inköp av djur, gårdsbesök, tvättning av händer och stövlar, förbättrad hygien och att stallar och foderutrymmen rengörs och desinficieras en gång om året. - Allt det här minskar riskerna att få in smittan, säger Jan Danielsson. I nuläget har 635 besättningar med nötdjur anslutit sig, vilket är mer det mål på 500 gårdar som branschorganisationen Svensk Mjölk satt upp. För den som är med i salmonellaprogrammet ökar ersättningen från staten, om salmonella skulle bryta ut på gården. Istället för 50 procent ökar ersättningen till 70 procent av de kostnader bonden drabbats av. I gengäld måste uppfödaren gå med på de åtgärder som räknas upp ovan.