SSAB Oxelösund ökar vinsten

SSAB Oxelösund har ökat sin vinst med drygt 35 miljoner kronor under första halvåret i år om man jämför med samma period förra året.
Man redovisar en vinst på 262 mijloner kronor under första halvåret 2003 jämfört med en vinst på 226 miljoner första halvåret 2002. Hela stålkoncernen ökade sin vinst med ungefär 300 miljoner kronor under andra halvåret. Några tecken på en generellt ökad efterfrågan på stål i västeuropa, har SSAB däremot inte sett. Därför tror man att stålkonsumtionen ligger kvar på ungefär samma nivå under resten av året.