Salmonellautbrottet större än befarat

Notan och omfattningen av salmonellautbrottet som drabbat framförallt gårdar i Östergötland kan komma att stiga. Orsaken är att prover visat att foder som varit smittat av salmonella gått ut till gårdar långt tidigare än man trott.
Det foder som smittat gårdarna i framförallt Östergötland kommer från Lantmännens foderfabrik i Norrköping. Vid varje utleverans av foder från fabriken sparas ett prov som sen ska kunna användas för att upptäcka eventuella spår av exempelvis salmonella. Dessa prover har visat att det fanns en hög andel salmonellasmittat foder som gått ut från fabriken efter månadsskiftet april/maj. Gårdar som fått fodret spärrades av och man kunde konstatera att salmonella drabbat 46 gårdar av de 78 som testades. Men nu har prover visat att det leverats salmonellasmittat foder även tidigare. Därför har man nu inlett provtagningar på ytterliggare 25 gårdar som man misstänker kan ha fått salmonellamsittat foder. Skulle det visa sig att en stor andel av dessa 25 gårdar är smittade, kan det bli aktuellt att testa ännu fler gårdar säger Tomas Svensson på Jordbruksverket.