Vården av döende granskad

Höga ambitioner men praktiska problem vid de skånska sjukhusen.
Region Skåne har nu tittat över hur döende patienter behandlas på de skånska sjukhusen. Detta efter att Förtroendenämnden i Skåne i höstas riktade skarp kritik mot hur vården i livets slutskede sköttes i regionen. Bland annat hade Förtroendenämnden fått ta del av fall där döende patienter hade vårdats i förråd eller behandlings- och undersökningsrum. Enligt Region Skånes översyn är ambitionerna vid de skånska sjukhusen höga vad gäller vården av döende, men det finns praktiska problem att leva upp till dem på sina håll. Vid Centralsjukhuset i Kristianstad finns exempelvis enskilda rum för döende patienter och man använder inga provisorium. Däremot kan patienter vid enstaka tillfällen placeras på en läkarexpedition, visar översynen. Man har också uppmärksammat att Hässleholms sjukhus räknar med att skapa utrymme för enkelrum för vård i livets slutskede, genom en ombyggnad av medicinska kliniken.