Tvekan kring bygge i naturskyddat område

Länsstyrelsen undrar varför Gotlands Hembygdsförening byggt en liten stuga inom strandskyddat område vid Grogarnsberget i Östergarn.
Marken tillhör visserligen Gotlands hembygdsförbund men den nya stugan har uppförts av de förra ägarna som skänkt området till hembygdsförbundet med vissa förbehåll. Gotlands hembygdsförbund ska nu utreda vad som hänt och informera länsstyrelsen.