Forsheda köps av Trelleborg

Industrikoncernen Trelleborg köper upp en del av brittiska Smith Groups verksamhet, där Forsheda AB ingår.
Forsheda har idag närmare 400 anställda. Det är enligt Trelleborgs företagsledning ännu för tidigt att uttala sig om vad köpet kan få för konsekvenser i Forsheda, men man bedömer att företaget där är välskött och att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Köpet beräknas vara slutfört i början av hösten. Trelleborgs köp av Smith Groups PSS, Polymer Sealing Solution, handlar om totalt 6,5 miljarder kronor