Tre IT-miljoner till marknadsföring för ekoturism

NUTEK har tillsammans med Turistdelegationen, Turistrådet och fyra länsstyrelser i norr beviljat tre miljoner kronor till kompetensutveckling och marknadsföring av kvalitetssäkrad ekoturism. I Norrbotten finns fem av landets 38 turistföretag som har en ekologisk inriktning.
Det är Svenska Ekoturismföreningen som ansvarar för IT-satsningen. Den inriktas främst på mindre turistföretag i norra Sverige. Med hjälp av modern teknik, fortbildning och säljanpassade webbsidor ska turistföretagens IT-kompetens utvecklas. Det ska både ge bättre utbud och ökad försäljning av kvalitetssäkrad svensk ekoturism. - Med modern IT-teknik kan även små företag i glesbygd hävda sig i konkurrensen och effektivt nå ut på köpstarka och avlägsna marknader, säger Lisbeth Lättman vid NUTEK, verket för näringslivsutveckling.