Många klagomål på arbetsgivare i sommar

De sämsta arbetsgivarna finns inom restaurangbranschen, handeln och kommunerna, tycker Sveriges sommarjobbande ungdomar.
Detta enligt LO:s statistik över klagomål på sommarjobben. LO:s sommarjobbs-jour har hittills fått förfrågningar från ungefär 1 300 feriearbetande ungdomar, rapporterar TT.