Sparare i storbank missar räntepengar

Svenskarna missar över fyra miljarder kronor om året på att ha sina pengar hos storbankerna, jämfört med om de skulle flytta pengarna till någon av de mindre nischbankerna. Det visar en rapport gjord av Bengt Ericsson, doktorand vid Lunds universitet och sortimentsansvarig vid Ikanobanken.
– De svenska hushållen har ungefär 200 miljarder kronor stående på sparkonton med ungefär en procentenhet för låg ränta. Det vi har gjort här och nu är att titta på det verkliga utfallet, säger Bengt Ericsson. Vad har du kommit fram till då? – Det vi ser är att hushållen förlorar ungefär 4 miljarder kronor om året på det här viset. Ungefär hälften av det här beror på att man har sparkonton med en onödigt låg ränta. Den andra halvan beror på att man, bedömer vi, har onödigt mycket pengar stående på transaktionskonton med lägre ränta. Rapporten bygger på ett genomsnitt av den ränta som de fyra storbankerna Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea och SEB erbjuder sina kunder, jämfört med vad de tre mindre bankerna Skandiabanken, Länsförsäkringar och Ikanobanken erbjuder sina inlåningskunder. Beror på tröghet Bankkundernas tröghet är inte helt överraskande en av Bengt Ericssons förklaringar till att så mycket pengar stå på spar- eller transaktionskonton, numera ofta med noll i ränta, hos storbankerna. Ikanobankens rapport ingår förstås i kampen om lånekunderna. In och utlåningen har blivit allt viktigare för bankernas lönsamhet nu när inkomsterna från den tidigare så inkomstbringande värdepappershandeln minskat rejält. Att nischbankerna kan erbjuda högre ränta hänger samman med deras lägre kostnader. Avsaknaden av kontorsnät gör att kunderna får sköta sina ärenden på telefon eller via internet. Lönsamt för storbanker Storbankerna tjänar naturligvis bra på att det ligger stora belopp på konton med lite eller kanske noll i ränta. Men Lennart Haglund, vice VD vid Föreningssparbanken, säger att man där upplyser sina kunder om att det går att flytta pengar till konton med bättre villkor. – De kunder vi är i kontakt med och upplyser om vilka alternativ som finns, väljer ju själva var de vill ha sina pengar. Men naturligtvis är det en viktig uppgift för oss att se till att kunderna får rätt avkastning på sina pengar. VI har fler än någonsin inne på rådgivning och det är väldigt viktigt för oss att tala om vilka alternativ som finns, säger Lennart Haglund.
Sören Granath