Universums första rörelser ska mätas

Nu vill kosmologerna mäta universums första rörelser från teleskopstationen vid Sydpolen. Genom att mäta gravitationsvågor vill forskarna försöka se om en extremt häftigt acceleration av universum ägde rum, en bråkdel av en sekund efter big-bang.

Att på detta vis mäta de allra första effekterna av big-bang skulle hjälpa forskarna att förstå fysiken i universum och även öka förståelsen inom andra fysikområden. Det kan i viss mån även bevisa att big-bang verkligen ägt rum.

Källa:
Carlstrom, J, American Association for the Advancement of Science