LO kritik mot egna ordföranden

Ordföranden för LO-distriktet i Uppsala län, Hilde Klasson, riktar nu hård kritik mot sin egen ordförande på riksplanet, Wanja Lundby-Wedin.
Det var fel av Lundby-Wedin att nyligen skriva en EMU-positiv artikel tillsammans med statsminister Göran Persson, säger Hilde Klasson. - Jag ställer mig mycket tveksam och kritisk till hela utspelet. LO har ställt sig neutralt i frågan och då ska man inte öppet ta ställning för, som jag tycker att hon gör i artikeln, säger hon. Artikeln, som har tolkats som att Wanja Lundby-Wedin ställer sig positiv till svenskt EMU-medlemskap, publicerades i Dagens Nyheter den 13:e juli. Hilde Klasson säger att Lundby-Wedins utspel trots allt inte kom särskilt överraskande: - Det är ju så laddat eftersom Ja-sidan har så stora problem att vinna trovärdighet, speciellt när det gäller LO:s grupper. Men hon måste skilja på sin privata uppfattning och vad hon ska verka för som ordförande för LO, säger Hilde Klasson. Hilde Klasson sitter själv i styrelsen för socialdemokrater mot EMU. Men hon framhåller att LO för Uppsala län, som hon är ordförande för, inte har tagit ställning i frågan. Hilde Klasson upplever det som ganska besvärligt just nu att vara EMU-motståndare inom arbetarrörelsen. - Man blir betraktad som mindre vetande, som om man inte har förstått, är känslomässigt engagerad och inte ser förnuftsmässigt på frågan. Det är det jag upplever att Ja-företrädare bemöter mig med.