Myggen mer aggressiva i år

SKÅNE. Myggorna i Skåne tycks fler och aggresivare i år.
– Det är nog ingen överdrift, säger Martina Schäfer som är myggforskare vid Uppsala universitet.
Schäfer tror att vi fått så kallade översvämningsmyggor till Skåne.
Översvämningsmyggornas ägg kläcks efter hand och blir fler och fler. Myggorna upplevs som mycket aggressiva eftersom de attackerar sitt mål omedelbart. – Förmodligen reagerar många extra kraftigt på myggbetten eftersom det är en sort som vi inte är vana vid, säger Martina Schäfer. Myggen ska inte vara farliga eller bära på något virus.