Gammal järnväg snart igång igen

En av landets äldsta järnvägar, den mellan Norberg och Ängelsberg, rullar snart igång igen. För 150 år sedan var det malm som fraktades - nu är det turister som ska transporteras.
I åtta år har järnvägen varit nerlagd. Den började byggas år 1850 för att transportera malm från Norbergs gruvor till bruket i Ängelsberg. Nu är det turister som ska färdas på järnvägen. Järnvägen har rustats upp av entusiaster i Ängelsberg - Norbergs järvägshistoriska förening. Mycket tid och hårt arbete ligger bakom. Och det finns fortfarande jobb kvar att göra; 70 slipers ska spikas och delar av banan lyftas upp. - Vi får vara rallare sjäva, säger Bo Färnström, ordförande för Ängelsberg - Norbergs järnvägshistoriska förening, till P4 Västmanland. Sedan återstår ett klartecken från Banverket innan trafiken kan rulla i gång.