Ständig överbeläggning på häktet i Härnösand

Under de två senaste åren har det varit mer eller mindre ständig överbeläggning på häktet i Härnösand, och nu har personalen fått nog.
Häktet har i nuläget 35 intagna på 31 platser. Under sommaren har tre tillfälliga celler byggts i häktets gemenskapsavdelning, och några intagna får dela cell för att alla ska få plats. I våras fick flera intagna sitta i arrestceller på polisen i Härnösand och i Sundsvall och Keijo Muotka, tillförordnad kriminalvårdsinspektör, befarar att det blir så i höst igen, när dom tillfälliga cellerna tas bort. Den främsta orsaken till att det är överbeläggning i Härnösand och på andra häkten i Sverige, är att det är ont om plats på landets fängelser. Flera intagna, som döms i tingsrätten, för därför avtjäna en del av sitt straff på häktet. Dessutom är intagna generellt sett häktade längre tid idag än förut, vilket också bidrar till överbeläggningen. Situationen sliter, både på dom intagna och personalen, och Keijo Muotka efterlyser en långsiktig lösning från högre ort, det vill säga Kriminalvårdsstyrelsen.