Brotten till sjöss ökar

Antalet fortkörningar till sjöss på Västkusten har ökat i samma takt som övriga landet. Det visar siffror från Kustbevakningen. De rapporterade fortkörningarna har mer än fördubblats sedan 1997 trots att antalet kontroller minskat med 75 procent. I fjol rapporterades 108 fortkörningar till sjöss.1997 var siffran 46 fortkörningar. Antalet fall av sjöfylleri har också mer än fördubblats på västkusten sedan 1997.