Inget riksintag för elever på tyskgymnasium

Gymnasieutbildningen med tysk inriktning i Nässjö får inte tillstånd till riksintag av elever i höst.
Utbildningsdepartementet har sagt nej till skolans ansökan. Man vill helt enkelt avvakta gymnasiekommitténs slutbetänkande innan man godkänner fler utbildningar med riksintag. Det skriver Smålands-Tidningen.