Sörmländska kvinnor struntar i cellprov

Många kvinnor i Sörmland struntar i att gå och ta gynekologiska cellprover då de blir kallade.
Kvinnor kallas till en rutinundersökning vart tredje år för att kunna hitta förstadier till cancer och sätta in behandling i tid. Men förra året valde nästan hälften av de kallade kvinnorna i Sörmland att inte gå till sina undersökningar, trots att livmodertappcancer är en av de vanligaste formerna av cancer hos kvinnor. I Sörmland kostar det 100 kronor att göra testet, medan det är gratis i många andra landsting.