Skolbygget i Glanshammar försenat

Glanshammar skola kommer bara delvis att vara klar till skolstarten den 19 augusti. Den nya skolbyggnaden beräknas vara klar men ombyggnationen av de gamla skolbyggnaderna kommer inte vara klar förrän den 30 oktober och det här innebär att lärare och 1/3 av skolans elever kommer att få använda kyrkskolan och Klockargården till och med 30 oktober. En av orsakerna till förseningen är elektrikerstrejken i våras som försenat bygget.