Oceaner har blivit sämre på att binda kol

Havet i Södra Indiska oceanen kan inte ta upp lika mycket koldioxid längre. Koldioxidupptaget är en tiondel av vad man tidigare har beräknat.

Världshaven binder normalt upp koldioxid, när alger dör och faller ner till djuphavsbottnarna. På grund av klimatförändringarna så har vindarna ökat så kraftigt att de istället rör upp koldioxid från djupen, upp till ytan igen.

Forskarna menar att Indiska oceanens förmåga att minska koldioxidhalten i atmosfären, att fungera som en så kallad kolsänka, därmed har förvagats. Det här är en trend som man även tidigare har sett i norra Atlanten.

Källa:
CNRS,Délégation Paris Michel-Ange, ”Ocean Less Effective At Absorbing Carbon Dioxide Emitted By Human Activity.” ScienceDaily 16 February 2009. 17 February 2009