Lägger ner biskopsstaven

På söndag lägger biskopen i Visby stift Biörn Fjärstedt ner sin biskopsstav och avslutar officiellt sitt uppdrag som biskop. Symboliskt markeras det med att biskopsstaven - kräklan - nedlägges, det vill säga den placeras på domkyrkans altare i väntan på att nästa biskop skall ta över.
Vid söndagens gudstjänst presenteras också en bok,"Tabula gratulatoria - Elva psalmer", och som består av elva psalmer biskop Biörn skrivit texter till och som domkyrkoorganisten Claes Holmgren tonsatt. Den nya biskopen, Lennart Koskinen, biskopsvigs i Uppsala domkyrka sista augusti