Strokedrabbade kan slippa handikapp

Vården av strokepatienter står inför en förändring som kan leda till att många människor slipper livslånga handikapp, tack vare en metod som kallas trombolys. Men behandlingen måste sättas in inom tre timmar.
Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke. Ingrid Pohl är en av dem – Det var en lördagsmorgon. Vi hade gått upp, klätt på oss, skulle äta frukost. Det var då jag först fick dubbelseende. Jag trodde bara att det var något tillfälligt, så jag lade mig ner och hoppades att det skulle gå bort, men det gjorde det inte, berättar hon. – Då blev Anders jätteorolig och tyckte att vi skulle åka in till sjukhuset. Jag tyckte inte att det behövdes, men han var jättebestämd. Knappt 40 år Ingrid Pohl är 39 år och bor i Stockholm med sambon Anders och tre barn. – Då åkte han direkt in till akuten och där var Bosse, tror jag? Minns Ingrid. – Ja. När du kom in var det alldeles klart att du hade väldigt mycket neurologiska symptom, säger Bo Höjeberg. Bo Höjeberg är överläkare på neurologiska kliniken på Huddinge sjukhus. Det var han som tog emot Ingrid Pohl när hon kom till akuten. – Du talade väldigt dåligt och du hade klart sämre funktion. Du kunde röra höger arm och ben väldigt mycket sämre än vad du normalt skulle kunna göra. Du kunde nog inte ens riktigt stå på benen i det läget, säger Bo Höjeberg. Ont om tid Trombolysbehandling lyckas bara om den sätts igång inom tre timmar från det att personen fått blodproppen i hjärnan. Så för Bo Höjeberg var tiden knapp när Ingrid Pohl kom till sjukhuset. – Varje minut visste jag att skadan skulle kunna bli mer och mer svårreparerad och svårbemästrad, säger Bo Höjeberg. I dag, tre veckor efter det att Ingrid Pohl lämnat sjukhuset, ser hon ut som en pigg semesterfirare i sollinne och shorts. Men efterbehandlingen kan ta minst ett år. Under ytan är Ingrid ännu inte helt återställd. Ibland hittar hon inte ord när hon pratar och att komma ihåg till exempel telefonnummer är ett problem. – Det har påverkat mig, det har det, säger hon. Hade tur Trombolysbehandlingen gick väldigt bra för Ingrid Pohl. Redan efter ett par minuter släppte förlamningen. Men Ingrid Pohl hade också enorm tur. Enligt Bo Höjeberg skulle mycket värre problem ha drabbat henne om hon inte hade kommit till sjukhuset så snabbt som hon gjorde. Rullstol och en talförmåga på bara ett fåtal ord hade kunnat vara Ingrids verklighet i dag. – Det är hemskt när jag tänker på vad som skulle ha kunnat hända, säger Ingrid Pohl.
Malin Olofsson