Nordkalk vill bryta mer kalk

Nordkalk vill bryta mer kalk vid Stora Vikers i Lärbro. Men länsstyrelsen är inte nöjd med den ansökan bolaget lämnat in.
Nordkalk måste nu komplettera ansökan med bland annat uppgifter om hur det intilliggande naturreservatet Hoburgsmyr påverkas av täkten. Dessutom måste Nordkalk visa vad samrådet med Naturvårdsverket, som äger marken, lett till.