Få vill åka buss till Visby hamn

Bussresandet till och från hamnen i Visby har inte ökat i den utsträckning som kommunen hade väntat sig.
I samband med högskolans utbredning i hamnområdet i Visby var det många som ville ha en kraftigt utökad kollektivtrafik till hamnen. När det dessutom blev klart att biblioteket skulle flytta dit kom krav på täta bussturer. Men hittills har det kollektiva åkandet till hamnområdet varit sparsamt, konstaterer kommunens chef för kollektivtrafiken, Per-Arne Jonsson. Just nu görs det en sammanställning av hur den nya kollektivtrafiken på Gotland ska vara utformad och Jonsson tror att det kommer att bli en tur i timmen som går till hamnområdet i Visby.