Terroranklagad friades av tingsrätten

Stiftelsen al-Aqsa spannmåls ordförande Khalid al-Yousef friades i dag av Malmö tingsrätt. Enligt åtalet hade han genom att skicka flera miljoner kronor till palestinska hjälporganisationer indirekt stöttat terrorstämplade Hamas. Men tingsrätten anser att den bevisning från Israel som åklagarsidan åberopade bör anses sakna all betydelse.

– Jag är mycket, mycket glad och jag ska försöka fortsätta att hjälpa barnen och de fattiga, säger den nu friade Khalid al-Yousef

Var du orolig för att du skulle dömas?

– Nej, jag vet att jag har gjort allt rätt.

Khalid al-Yousef är uppväxt i ett palestinskt flyktingläger i Libanon och säger att han med egna ögon sett den misär som de palestinska barnen lever i. Och när han samlade in och skickade pengar till Gaza och Västbanken via den Malmöbaserade stiftelsen al-Aqsa spannmål så var det enligt honom bara för att hjälpa föräldralösa barn.

Men enligt vice chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström har de humanitära organisationer som fått pengarna kopplingar till terrorstämplade Hamas och enligt henne har Khalid al-Yousef då indirekt stöttat terrorism.

Som bevisning åberopade åklagaren bland annat israeliska dokument och domar som visar på att de organisationer som fått pengarna verkligen har samröre med Hamas. Men i sin dom skriver tingsrätten idag att i och med att Israel och Hamas befinner sig i ett krigsliknande tillstånd så bör den bevisningen anses sakna all betydelse.

Agneta Hilding Qvarnström anser däremot att bevisningen måste ses som en del i ett sammanhang.

– Det är en del bland annan bevisning som jag menar pekar i en viss riktning. Och det sammantaget med annan bevisning gör att organisationen då skulle, som jag ser det, anses vara en länk till Hamas. Det är en samlad bild av bevisning som jag anser att man måste ha här. Det är klart att man måste titta på de enskilda delarna, men man ska göra en samlad bild av bevisningen här. Det är min bild och min tanke med det, säger Agneta Hilding Qvarnström.

Rätten skriver också i sin dom att bevisningen i någon mån talar för att någon eller några av organisationerna som fått pengar har kopplingar till Hamas, men att bevisningen inte är stark nog.

Khalid al-Yousefs advokat Laue Traberg Smidt är övertygad om att domen kommer att överklagas, men Agnetha Hilding Qvarnström har ännu inte beslutat hur hon ska göra på den punkten.

Dagens dom innebär också att al-Aqsa spannmål ska få tillbaka de cirka 1,3 miljoner kronor som enligt tidigare domstolsbeslut varit i så kallad kvarstad och nu kommer stiftelsens insamlingar att fortsätta berättar Khalid al-Yousef.

– Ja, jag ska göra det. Och jag gjorde det också förra veckan, säger han.

David Rasmusson, Malmö
david.rasmusson@sr.se