Arkeologisk undersökning vid Packhusplan

Gotlands kommun vill gräva ner en vattenledning vid Packhusplan i Visby innerstad.
Men först måste det göras en arkeologisk undersökning av platsen eftersom det här tidigare låg en medeltida torgplats.