Attendo Care ger inte upp

Det privata vårdbolaget uppmanades av kommunen att självt säga upp avtalet om äldreomsorgen i Svenljunga. Men vid mötet som hölls idag sade sig Attendo Care inte vara intresserat av en sådan lösning. Och man har utökat personalen något efter kritiken.
Men Rune Pettersson, ordförande i socialnämnden, tycker fortfarande inte att man fått tillfredsställande svar på hur bolaget ska kunna klara äldrevården på ett bra sätt. Imorgon ska socialnämnden fatta beslut om huruvida man ge Attendo Care förtroendet att fortsätta bedriva äldrevård i Svenljunga.