Botniabanans väg genom Umeå överklagas

Nu har det första överklagandet som gäller Botniabanans östra dragning genom Umeå registrerats vid regeringsrätten.
Det kommer från Umeåbon Ulf Bäcklund som är mycket kritisk till att Banverkets uppgifter får stå oemotsagda. Han anser att det i Banverkets beslutsunderlag till regeringen finns allt för många felaktigheter som gjort att den alternativa västliga dragningen inte varit ett alternativ.