Olaglig försäljning av antidepressiva medel

Det är olagligt att köpa och sälja antidepressiva mediciner på internet det säger Fredrik Nilsson-Björner jurist på Läkemedelsverket. Och det är tvärt emot vad det står på hemsidan elixir.nu som vi berättat om tidigare.
Fredrik Nilsson-Björner säger att livsmedelsverket har stött på många andra liknande hemsidor och alla har bedömts som olagliga