Slut på övergödning av sjöar

Det ska bli slut på övergödningen av sjöar och vattendrag. Det säger både de nationella och de regionala miljömålen, som är ute på remiss nu under sommaren.
Men det handlar inte om att rädda sjöar som håller på att växa igen, utan om förebyggande åtgärder för att minska övergödningen. Det säger Per-Erik Sandberg på länsstyrelsens miljövårdsenhet.