Många maskar sig igenom jobbet

Arbetsmoralen i Sverige är inte så hög som man kan tro. Istället för att jobba ägnar många istället arbetstiden åt att surfa, mejla eller spela tv-spel. Men för mycket dötid på jobbet kan till slut bli en hälsofara. Det berättar Roland Paulsen, som forskar om maskning på jobbet.